PROIECTE

« reveniți la lista de proiecte

 

ANUNȚ COMPETIȚIE PENTRU GRANT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOMENIUL MEDICAL

 

MedPsy DP Research SRL, România, având codul unic de înregistrare CUI 36666876, anunță lansarea unei competiții privind finanțarea unor granturi de cercetare în domeniul medical, în perioada 03.11.2016-17.11.2016.

Prin acest tip de proiecte, MedPsy DP Research SRL, urmărește susținerea cercetării științifice în vederea obținerii de rezultate competitive pe plan național și internațional, cu potențial de aplicabilitate practică și transfer tehnologic în aria socio-economică.

Obiective:

 • Promovarea cercetării originale și creșterii capacității cercetării științifice, cu implicații favorabile asupra competitivității cercetătorilor la nivel național.
 • Stimularea cercetării științifice în domeniul medical

Documentele necesare și procedura pentru depunerea aplicației le găsiți pe site-ul MedPsy DP Research SRL, website: http://www.medpsyresearch.ro și pe alte site-uri de interes.

Tema proiectului de cercetare: "De la cercetare la practică în domeniul medical" - "From Research to Practice in Medicine"

 

Calendarul competiției:

 • Lansarea competiției: 03.11.2016
 • Perioada competiției: 03.11.2016-17.11.2016
 • Ultima zi pentru depunerea aplicațiilor: 17.11.2016, ora 12.00
 • Verificarea eligibilității și evaluarea aplicațiilor: 17.11.2016-23.11.2016
 • Afișare rezultate evaluare aplicații: 24.11.2016
 • Depunere contestații: 25.11.2016, până la ora 18.00
 • Validare rezultate competiție: 26.11.2016
 • Comunicare rezultate finale (nume instituție, nume director proiect, titlul grantului și punctajul obținut): 28.11.2016
 • Semnarea contractelor: 28.11.2016-08.12.2016
 • Desfășurarea grantului: 3 ani de la data semnării contractului de finanțare

Buget: Sprijinul financiar acordat pentru acest tip de proiect este de:

 • 32000 euro (echivalent în lei la cursul comunicat de BNR din ziua anunțului) - grant locul 1
 • Finanțare parțială - grant locul 2, grant locul 3

 

Conducerea MedPsy DP Research SRL